Company Joomla Template by Cheap Web Host

 

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการรักษ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี