Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง นำโดย นางสาคร  จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าหวาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี