Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง นำโดยนางสาคร  จันทร์เขียว จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 1 (หลังเก่า) บ้านป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี