Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 11 -12เมษายน 2565 นางสาคร จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกิจกกรมโครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจคนพิการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านคำกลาง และศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านป่าโมงใหญ่ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี