Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 11-17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ บริเวณสามแยกบ้านป่าโมงน้อย – คำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ต้อนรับนาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้ นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายคำมั่นคง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ