Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำลป่าโมง ร่วมกับสำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ บริษัทเหลืองศิริการยาง จำกัด